Пътят до тук:

1040, София, ул. "15 ноември" №1,
тел. +359 (02) 979 53 32
тел./факс +359 (02) 988 40 46
e-mail:offi...@cl.bas.bg


Сбирки и колекции - Научен архив на БАН
Лични фондове в Научния архив на БАН PDF Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Четвъртък, 09 юни 2011

    От създаването на НА на БАН са комплектувани над 380 лични фонда, от които повече от 220 са от епохата на капитализма и над 160 от социалистическата епоха. Комплектовани са и 17 сбирки. Архивът притежава 80 хил. кадри микрофилми на най-ценните документи. В помощ на читателите НА има следния справочен апарат: пътеводител по фондовете, инвентарни описи на обработените и лични фондове с исторически справки, класификационни схеми и др., указатели, фото каталог, каталог на личните досиета на членовете на Академията, каталог на международната дейност и др. В него са посочени исковите данни, които съдържат номера на фонда и броя на архивките едииници на документи.Списък на личните фондове съхранявани в НА-БАН


Ф. 209к Абаджиев, Никола Цигулков педагог, музикален деец.
Ф. 51к Абрашев, Петър Пенчов юрист, професор по гражданско съдопроизводство и по съдебно право.
Ф. 247 Адам, Георг ???
Ф. 181к Алтънов, Иван Георгиев юрист, хоноруван преподавател по международно право.
Ф. 93 Ангелов, Боню Стоянов Литератор.
Ф. 50 Ангелов, Стефан Добрев Ветеринарен лекар, микробиолог.
Ф. 39к Аргиров, Стоян Стоянов Филолог и библиовед, доцент по бибилиотекознание, действащ член.
Ф. 58к Арнаудов, Михаил Петров литературен историк, етнограф, професор по сравнителна история.
Ф. 174 Атанасов, Атанас Стойков Изкуствовед.
Ф. 199к Атанасов, Илия Капелмайстор.
Ф. 137 Атанасов, Нено Ненов Зоолог.
Ф. 237 Атанасов, Никола Атанасов Китанов Композитор.
Ф. 197к Бадев, Атанас музикален деец, хоров диригент
Ф. 204к Байданов, Георги Колчев Музикален теоретик, педагог, хоров диригент.
Ф. 162 Байлов, Димитър Агроном.
Ф. 26кОпис на фонд 26к в Djvu формат Опис на фонд 26к в PDF формат Балабанов, Марко Димитров Книжовен деец, публицист, професор по византийско канонично право, адвокат, министър и дипломат.
Ф. 78к Баламезов, Стефан Гаврилов Юрист, професор по общо държавно и българско конституционно право, дипломат.
Ф. 109к Балан, Александър Теодоров Професор по славянска филология.
Ф. 119 Балевски, Ангел Тончев Машинен инженер.
Ф. 64к Бахметиев, Порфирий Иванович Физик, професор по физика.
Ф. 109 Белковски, Станчо Илиев Архитект.
Ф. 20к Бендерев, Анастас Георгиев Политически деец, генерал, военен писател.
Ф. 226к Бешевлиев, Веселин Историк.
Ф. 147KОпис на фонд 147к в Djvu формат Опис на фонд 147к в PDF формат Бешков, Анастас Стоянов Географ, професор по стопанска георграфия.
Ф. 120к Божинов, Александър Николов Художник-карикатурист.
Ф. 97 Бойчев, Бойчо Бойчев Ортопед и травматолог.
Ф. 75к Бончев, Георги Николов Геолог, професор по минералогия и петрография.
Ф. 235к Бояджиев, Иван Художник.
Ф. 177к Брънчев, Стоян Иванов Лесовъд.
Ф. 189к Букорещлиев, Ангел Атанасов Хоров и оркестров диригент, композитор, клавирен педагог, музикален фолклорист.
Ф. 218к Буреш, Иван Йосифов Зоолог.
Ф. 52 Бурмов, Александър Колев Историк.
Ф. 112к Вазов, Иван Минчев Поет, писател.
Ф. 149к Вайганд, Густав Професор по романска филология.
Ф. 234 Василев, Иван Иванов Хелминтолог.
Ф 79 Василев, Любен Илиев Юрист.
Ф. 185к Ватев, Стефан Ветьов Педиатър.
Ф. 69к Вацов, Спас Киров Метеоролог, учител, организатор и директор на Държавната метоерологична станция.
Ф. 125к Величков, Константин Петков писател, публицист.
Ф. 14к Веркович, Стефан Илиевич Босненец, фолклорист, етнограф и археолог.
Ф. 158к Викторов, Иван Димитров Лекар, уролог.
Ф. 59 Владигеров, Тодор Андреев Икономист, общественик.
Ф. 216к Влайков, Тодор Генчов Писател, учител и общественик.
Ф. 94 Вълканов, Александър Константинов Зоолог, хидробиолог.
Ф. 49к Ганев ,Венелин Юрданов Юрист, професор по обща теория и философия на правото и по търговско право, политик, министър.
Ф. 124 Генадиев, Никола Павлов Геофизик.
Ф. 122 Генадиева-Мутафчиева, Зафирка Павлова Филолог-езиковед.
Ф. 253 Иванов, Владимир Георгиев Езиковед, академик
Ф. 34к Опис на фонд 34к в Djvu формат Опис на фонд 34к в PDF формат Георгиеви, Евлоги и Христо Търговци и банкери, дарители в полза на културни и просветни учреждения.
Ф. 153KОпис на фонд 43к в Djvu формат Опис на фонд 43к в PDF формат Георгов, Иван Андреев Професор по история на философията, психолог.
Ф. 18к Геров, Найден Хаджидобревич Книжовен деец, лексикограф, един от създателите на съвременния книжен език, учител, консул в Пловдив.
Ф. 129к Гинчев, Цани Шкипърнев Учител, писател, фолклорист.
Ф. 160к Гошев Иван Иванов Археолог, историк на църковното изкуство.
Ф. 232 Греков, Константин Михайлов Капелмайстор.
Ф. 72к Данаджиев, Стефан Иванович Психиатър, невролог, лекар, началникк на нервно-психиатрическото отделение при Александровска болница.
Ф. 48к Данаилов, Георги Тодоров Юрист, професор по политическа икономия, министър.
Ф. 238 Деимов, Георги Христов Литературовед.
Ф. 128 Делчев, Георги Иванов Доктор, фармацевт.
Ф. 258 Опис на фонд 258 в Djvu формат Опис на фонд 258 в PDF формат Дертлиев, Петър Антонов Лекар, политик, общественик, публицист.
Ф. 145к Дечев, Димитър Дечев Филолог.
Ф. 251 Джагаров, Георги Георгиев Поет.
Ф. 143 Джоков, Кирил Митов Музикант.
Ф.276Опис на фонд 276 в Djvu формат Димитров, Борис Димитров Генерал от българската армия.
Ф.108 Димитров, Димитър Петров Археолог
Ф. 139к Димитров, Страшимир Георгиев Геолог-минералог, професор по минералогия и петрогр. Акад.
Ф. 152 Добрев, Димитър Минков Математик.
Ф. 114 Добрев, Кръстю Желязков Икономист.
Ф. 106к. Долапчиев, Никола Георгиев Юрист, професор по законодателно право.
Ф. 176к Дренски, Пенчо Стефанов Зоолог.
Ф. 104к Дринов, Марин Стоянов Историк, филолог, професор по история на южпал.В Харковския университет, председател на БКД.
Ф. 54к Друмев, Васил (митрополит Климент) Писател, църковен и политически деец, основател на БКД в Браила.
Ф. 227к Дряновска, Олга Генетик, професор.
Ф. 73к Дървингов, Петър Георгиев Военен историк и писател, деец в македонското революционно движение и организатор на македонското опълчение.
Ф. 221к Евстатиев, Обретен Евстатиев Капелмайстор.
Ф. 55к Елин Пелин (Димитър Иванов Стоянов) Писател, уредник на музей Иван Вазов.
Ф. 54 Емануилов, Игнат Игов Микробиолог.
Ф. 259 Опис на фонд 259 в PDF формат Желязков, Любомир Химик. Основател (1947)и директор на Научноизследователски химико-фармацевтичен институт (1953-1972)
ф. 244 Заимов, Йордан Димов Филолог, професор.
Ф. 188к Захариев, Йордан Харизанов Географ, етнограф.
Ф. 9к Опис на фонд 9K в Djvu формат Опис на фонд 9K в PDF формат Златарски Васил Николов Професор по българска история и история на балканските народи.
Ф. 71к Златарски, Георги Николов Геолог, професор по геология, геолог-минералог.
Ф. 83к Иванов, Иван Велков Археолог, директор на Института по археология.
Ф. 55 Иванов, Ксенофонт Андреев Ветеринарен лекар.
Ф. 52к Иванов, Николов Йордан Литературен историк, археолог, етнограф и фолклорист.
Ф. 60к Иванов, Петър Иванов Книжовен деец, писател, учител и административен служител.
Ф. 46к Илиев, Атанас Трифонов Книжовен деец, учител, уредник на фолклорния отдел на СБНУ.
Ф. 3к Опис на фонд 3к в Djvu формат Опис на фонд 3к в PDF формат Иречек, Константин Историк, професор по всеобща история и история на балканските народи.
Ф. 79к Иширков, Анастас Тодоров Географ, професор по география.
Ф. 115 Йорданов, Даки Вичев Ботаник.
Ф. 120 Йоцов, Ярослав Петров Историк, публицист.
Ф. 206к Казаков, Драгомир Костов Оперен певец - баритон, драматичен артист и режисьор
Ф. 40к Казанджиев, Спиридон Спасов Философ, професор по систематична философия и естетика.
Ф. 89 Калицин, Никола Столянов Ядрен физик.
Ф. 160 Калоянов, Асен Иванов Ветеринарен лекар.
Ф. 43 Опис на фонд 43к в Djvu формат Опис на фонд 43к в PDF формат Караславов, Георги Славов Писател, обществен деец.
Ф. 62к Каролев, Райчо Михов Книжовен и обществен деец, учител.
Ф. 207к Кауцки, Вацлав Чех, капелмайстор, композитор.
Ф. 28к Кацаров, Гаврил Илиев Историк, археолог, професор по история и археология на източните и класическите народи, директор на Археологическия музей.
Ф. 138к Кацаров, Димитър Тодоров Педагог, психолог.
Ф. 167к Кирков, Георги Яковлев Математик, картограф.
Ф. 51 Киселинчев, Асен Христов Философ и психолог.
Ф. 252 Коев, Васил Андреев Философ.
Ф. 133 Коев, Иван Стоянов Етнограф.
Ф. 111Опис на фонд 111 в PDF формат Коен, Давид Буко Икономист.
Ф. 112 Коларова, Елена Димитрова Агроном, почвовед.
Ф. 191к Колев, Атанас Музикален деец.
Ф. 126 Колева, Татяна Ангелова Етнограф.
Ф. 173к Колушки, Георги Николов Професор по индустриална химия.
Ф. 91к Константинов, Алеко Иваницов Писател.
Ф. 219к Константинов, Михаил Константинов Бояджиев Цигулков педагог.
Ф. 243 Косев, Димитър Константинов Историк.
Ф. 198к Костов, Дончо Стоянов Растениевъд.
Ф. 80к Костов, Стефан Лазаров Писател, етнограф, учител, директор на Етнографски музей.
Ф. 116 Кръстанов, Любомир Кръстанов Метеоролог.
Ф. 196к Кръстев, Александър Кръстев Георгиев Композитор, музикален педагог, хоров диригент.
Ф. 47к Кръстев Кръстю Константинов Литературен критик, редактор на сп. “Мисъл”.
Ф. 101 Куманов Стефан Стоянов Животновъд.
Ф. 142 Кукудов, Светозар Музикален деец.
Ф. 31к Кърджиев Никола Антонов Агроном, учител, деец на селскостопанското движение.
Ф. 121 Леков Иван Димитров Езиковед.
Ф. 186к Лилиев Николай (Николай Михайлов Попиванов) Поет, литературен критик и историк.
Ф. 124к Лазаров Иван Стоянов Скулптор.
Ф. 220к Лозанов Иван Тонев Църковен и хоров диригент.
Ф. 222к Луков, Камен Луков Пейнски Капелмайстор.
Ф. 44к Маджаров Михаил Иванов Книжовен деец, публицист, един от водачите на съединистката и консервативната партии, министър, дипломат.
Ф. 192к Маестро Атанасов, Георги Атанасов Георгиев Капелмайстор, композитор и диригент.
Ф. 210к Македонски, Стефан Спиров Оперен певец - тенор, режисьор.
Ф. 224 Малиновски Йордан Физиохимик.
Ф. 249 Манолов, Христо Емануилов Композитор, хоров диригент.
Ф. 202к Манолов, Емануил Иванов Капелмайстор, композитор.
Ф. 44 Марков Владимир Нестеров Професор по бактериология и серология в МА.
ф. 161 Матеев Евгени Георгиев Икономист.
Ф. 110к Матов Димитър Филолог, преподавател по славянски филологии.
Ф. 102 Матов, Константин Петров Паразитолог, хелминтолог.
Ф. 195к Мацак, Алоис Капелмайстор.
Ф. 89к Милев, Никола Илиев Историк и публицист.
Ф. 111к Милетич, Любомир Георгиев Филолог.
Ф. 59к Мирски, Кръстю Иванов Книжовен деец, съдия, адвокат.
Ф. 131к Митов, Антон Стефанов Художник, преподавател по рисуване и по история на изкуството.
Ф. 236 Митов, Милан Митов Димитров Учител по музика, композитор.
Ф. 180к Михов Никола Василев Икономист, статистик, библиограф.
Ф. 95 Миятев, Кръстю Иванов Археолог, историк по изкуството.
Ф. 156 Миятев Петър Димитров Турколог, историк.
Ф. 154к Младенов Стефан Стоянов Професор по сравнително езикознание.
Ф. 5к Моллов Димитър Петров Лекар, организатор на санитарното дело в България.
Ф. 178к Моллов Янаки Стефанов Агроном.
Ф. 190к Морфов, Александър Василев Композитор.
Ф. 212к Опис на фонд 212К в PDF формат Морфова, Христина Василева Оперна певица - сопран.
Ф. 56к Мутафчиев Петър Стоянов Историк, професор по българска и балканска история.
Ф. 123 Мутафчиев Радослав Йорданов Филолог-езиковед.
Ф. 107 Натан Жак Примо Икономист, историк.
Ф. 214к Наумов, Петко Йорданов Композитор, цигулар, музикален педагог, публицист.
Ф. 63к Начов, Никола Енев Книжовен деец, писател, библиограф.
Ф. 179к Недевски Захари Спиридонов Художник.
ф.216с Ненов, Димитър Стефанов Архитект, композитор, пианист.
Ф. 143к Ников Петър Попов Историк.
ф.134к Ников Петър Попов историк
Ф. 193к Николов, Анастас Николов Хоров диригент.
ф.228 Николов Минко литератор
Ф. 86 Обрешков Никола Димитров Математик.
Ф. 48 Ораховац Димитър Петров Физиолог.
Ф. 67к Охридски Натанаил (Нешо Стоянов) Деец на просветното революзионно движение в Македония,писател, Охридски и Пловдивски митрополит.
Ф. 141 Ошавков Живко Трънков Социолог.
Ф. 217к Павлов Георги Ветеринарен лекар.
Ф. 66 Павлов Кирил Зарев Разстениевъд.
Ф. 42 Павлов Тодор Димитров Философ, политически и обществен деец, председател на БАН.
Ф. 103к Палаузов Николай Христофорович Основател и председател на Одеското настоятелство.
Ф. 7к Панаретов Стефан Книжовен деец, превподавател по български език и литература, дипломат.
Ф. 155 Пандев Костадин Историк.
Ф. 56 Паспалев Георги Василев Зоолог, професор.
Ф. 155к Патев Павел Директор на Зоологическата градина.
Ф. 75 Пашев Илия Павлов Микробиолог.
Ф. 136к Пашев Константин Михайлов Медик-окулист, проф по очни болести.
Ф. 37к Пенев Боян Николов Литературен историк и критик, професор по българска и славянска литература.
Ф. 110 Пенчев Иван Георгиев Лекар-ендокринолог.
Ф. 184к Петканов Константин Николов Писател.
Ф. 159 Петков Петър Лазаров Палеонтолог.
Ф. 38к Петков Стефан Павликянов Ботаник, професор по обща и специална ботаника.
Ф. 203к Пипков, Панайот Христов Композитор и капелмайстор.
Ф. 154 Пирьов Генчо Димитров Педагог, психолог.
Ф. 144 Платиканов, Никола Димов Животновъд.
Ф. 77к Плачков Иван Пеев Филолог и публицист, деловодител и скеретар на БКД и БАН.
Ф. 117 Поликаров, Азаря Призенти Философ.
Ф. 215к Попов, Атанас Иванов Капелмайстор.
Ф. 53к Попов Кирил Атанасов Математик, професор по диференциално и интегрално смятане.
Ф. 74к Попов Методи Атанасов Биолог, професор по обща биология.
Ф. 128к Попов Рафаил Троянски Историк, специалист по предистория, палеонтология и геология.
Ф. 150к Попович Костаки Участва в създаването на БКД, общественик.
Ф. 84к Попович Михайл Търговец.
Ф. 4к Попович Райно Търговец.
Ф. 137к Поппетров Атанас Учител, просветен деец.
Ф. 61к Попруженко Михаил Георгиевич Филолог, преподавател, професор по история на руската литература.
Ф. 142к Протич Андрей Димитров Изкуствовед, литературен критик, публицист и белетрист.
Ф. 240 Пухлев Алекси Романов Интернист, кардиолог.
Ф. 194к Радоев Петър Балетмайстор.
Ф. 45к Радославов Васил Христов Адвокат, водач на либералната партия, министър.
Ф. 172к Райков Пенчо Химик-органик.
Ф. 98к Раковски Георги Стойков Революционер и публицист, организатор на национално освободителното движение в България.
Ф. 60 Ранков Георги Христов Професор химик-органик.
Ф. 12к Рилски Неофит, йеромонах (Никола Поппетров Бенин) Книжовен деец, учител, реформатор на просветното дело.
Ф. 130к Романски Стоян Маринов Езиковед, славист, етнограф.
Ф. 173 Руков Петър Наумов Балетмайстор.
Ф. 82к Самодумов Тодор Михайлов Педагог, директор на Педагогическия институт при БАН.
Ф. 250 Сеизов, Васил Журналист.
Ф. 86к Селимски Иван Георгиев Лекар и общественик.
Ф. 144к Симеон Варненски, (Одисей Николов Попов) Варненски и Преславски митрополит.
Ф. 213к Симеонова Недялка Димитрова Цигуларка.
Ф. 114к Славейков Пенчо Петков Поет, литературен критик.
Ф. 113к Славейков Петко Рачов Поет, публицист, деец в църковно-просветното движение, министър.
Ф. 84 Снегаров, Иван Иванов Историк на българската църква и култура.
Ф. 153 Спасов Александър Василев Химик-органик.
Ф. 36к Спространов Евтим Ангелов книжовен деец, учител, участник в Македонското революционно движение.
Ф. 17к Сарафов, Михаил Константинов Политически деец, икономист, основател на статистиката в България, дипломат.
Ф. 151 Стайнов, Петко Груев Композитор.
Ф. 71 Стайнов, Петко Стоянов Юрист, общественик.
Ф. 234к Стамболийски Александър Политик.
Ф. 19к Стамболов, Стефан Николов Деец от национално освободителното движение в България,водач на народно-либералната партия, регент, министър-председател.
Ф. 10к Станимиров, Станимир Книжовен деец и учител.
Ф. 138 Стефанов, Иван Матеев Икономист и статистик.
Ф. 58 Стоилов Васил Тодоров Строителен инженер.
Ф. 245 Стоин, Васил Стоянов Музикален фолклорист.
Ф. 170 Стойков Стойко Иванов Филолог-езиковед.
Ф. 187к Стоянов, Андрей Анастасов Композитор, пианист, музикален педагог, теоретик, публицист.
Ф. 141к Стоянов, Васил Димитров Книжовник и държавен служител, един от основателите на БКД.
Ф. 96 Стоянов, Васил Петров Болградов Инженер-лесовъд.
Ф. 118 Стоянов, Людмил (Георги Стоянов Златаров) Писател, литературовед, публицист.
Ф. 53 Стоянов, Николай Андреев Ботаник.
Ф. 22к Стоянов, Тодор Пеев Книжовен деец, учител, деловодител на БКД.
Ф. 208к Стоянова, Катя Василева Оперна певица - мецосопран.
Ф. 134к Странски, Иван Тодоров Почвовед.
Ф. 225 Стригачев, Атанас физик, философ
Ф. 157 Тагамлицки Ярославов Математик.
Ф. 92к Теодоров, Теодор Юрист, адвокат, обществено-политически деец.
Ф. 182к Тишев, Георги Йорданов Обществен и държавен деец.
Ф. 200к Тодоров, Михаил (Мишо) Тодоров Михайлов Композитор, пианист, педагог, диригент.
Ф. 248 Тодоров, Николай Историк.
Ф. 165 Томов, Тома Стефанов Професор.
Ф. 57к Тончев, Димитър Стоянов Юрист, политически деец, министър и адвокат.
Ф. 175к Тошев, Андрей Учител, дипломат, минисър.
Ф. 29к Трифонов, Йордан Историк, учител.
Ф. 92 Узунов Георги Стоянов Невролог и психиатър.
Ф. 229Опис на фонд 229 в PDF формат Унджиев Иван Литаратурен историк.
Ф. 6к Феликс Каниц Унгарец, етнограф, археолог и географ.
Ф. 171к Фичев Иван Иванов военен историк.
Ф. 13к Фотинов Константин Георгиев Книжовен деец.
Ф. 201к Хаджигеоргиев, Димитър Хаджигенчев Композитор, педагог, музикален издател.
Ф. 95к Хаджитошев, Димитраки Ценович Търговец, участник в черковната борба.
Ф. 42к Хесапчиев, Христофор Григоров Генерал, военен писател, и дипломат.
Ф. 57 Хлебаров Георги Стефанов Животновъд, агроном.
Ф. 135 Хранова, Ана Теофанова Биолог.
Ф. 136 Христов, Владимир Кирилов Геодезист.
Ф. 16к Христов, Добри Христов Иванов Композитор, музикален теоретик, хоров диригент.
Ф. 168 Христов Христо Ангелов Историк.
Ф. 125 Христова Мариана Димитрова Аспирант по руска литература.
Ф. 43к Цанков, Драган Киряков Книжовен деец, публицист, основател на прогресивно-либералната партия, министър.
Ф. 47   Чакалов, Любомир Николов Математик, професор по висш анализ.
Ф. 98 Черноколев, Титко Николов Агроном.
Ф. 178 Чолаков Жеко Велинов агробиолог
Ф. 205к Шампион, Димитър Юрданов-Шампион Музикален деец.
Ф. 15к Шапкарев Кузман Атанасов Книжовен деец, етнограф, учител.
Ф. 211к Шекерджиев, Михаил Колев Композитор, цигулар, педагог.
Ф. 11к Шишманов, Иван Димитров Обществен и културен деец, литературен историк и етнограф, професор по сравнителна история.
Ф.165к Шкорпил Карел Учител, археолог.
Ф. 41к Шопов, Атанас Петров Книжовен деец, публицист, търговски и дипломатически агент в Солун.
Ф. 49 Якимов Яким Иванов Инженер.
Ф. 45 Янулов Илия Димитров Социолог и юрист.
Старобългарски и славянски ръкописи
Сбирки
Лични фондове
Институтски фондове
Последно променен на 09 юни 2011 г.