1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Стоянов, Васил Петров Болградов

Стоянов, Васил

    Васил Стоянов е орден на 6 януари 1887 г. в Сливен. Следва лесовъдство и геодезия в Загребския университет между 1912 и 1915 г, където и специализира между 1919 и 1921 г. Редовен доцент между 1930 и 1934 г. и извънреден професор по лесоползване и горска технология от 1934 до 1945 г., редовен професор в катедрата по лесоекслоатация в Агрономо-лесовъдния факултет на СУ между 1945 и 1958 г. Член кореспондент на БАН от 1947 г. и завеждащ секцията по лесотехника в Техническия институт в периода 1952 - 1954 г. и в Института за гората при БАН между 1955 и 1961 г. Умира на 7 април 1971 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.96, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 96 в PDF формат