1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Симеонова, Недялка Димитрова

Симеонова, Недялка

    Недялка Симеонова е родена на 2 декемрви 1901 г. в Хасково. Учи цигулка при Густав Хавеман в Дрезден между 1914 и 1920 г., а впоследствие при Л. Ауер в Ню Йорк, между 1921 и 1923 г. От 1923 г. предприема световно турне. През 1932 г. се завръща в България и изпълнява множество солови концерти. Професор в Музикалнат академия в София от 1946 г. През 1950 г. получава званието "заслужил артист". Умира на 14 март 1959 г. в Париж.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.213k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 213k в PDF формат