1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Ватев, Стефан Ветьов

Ватев, Стефан

    Стефан Ватев е роден на 6 февруари 1866 г. в Ловеч. Завършва медицина в Лайпциг. Между 1908 и 1912 г. е директор на народното здраве. Председател на Върховния медицински съвет от 1918 до 1919 г. Директор на клиниката по детски болести в Софийския медицински факултет от 1920 г. Открива първата в България здравносъвещателна станция за майки и деца през 1925 г. Умира на 9 март 1946 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.185k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 185k в PDF формат