1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Иванов, Иван Велков

Ivanov_Ivan

    

    Иван Велков Иванов е роден на 19 май 1881 г. в Байлово, Софийско. Завършва стара история и класическа археология във Виенския университет с докторат през 1915 г. Между 1919 и 1937 г. е уредник на античния отдел при Народния археологически музей в София. Между 1938 и 1944 г. е директор на музея. Работи основно в областта на тракийската археология. Умира на 10 май 1958 г. в София.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 83k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 83к в PDF формат