1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 89
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Ненов, Нено

Ненов, Нено

    Нено Ненов е роден в с. Дерманци, Луковитско на 19 декември 1903 г. Завършва естествена история в Софийския университет през 1930 г. Специализира етномология и мамалиология в Хумболтовия университет в Берлин между 1936 и 1938 г. Доктор на естествените науки в СУ от 1941 г. Асистент (1931 - 1943 г.), уредник (1943 - 1947 г.), старши научен сътрудник (1947 - 1962 г.), научен секретар (1947 - 1951 г.) и завеждащ секция "Гръбначни животни" (1947 - 1960 г.) в Природонаучния музей в София. Умира в София през 1996 г.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.137, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 137 в PDF формат