1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Петков, Петър Лазаров

Петков, Петър

    Петър Петков е роден на 24 септември 1890 г. в Русе. Завършва естествени науки в Софийския университет през 1914 г. Асистент в СУ от 1918 г. Един от основателите на Агрономическия факултет на СУ 1921 г. През 1923 г. специализира в Пастьоровия институт в Париж. Доцент от 1925 г. Професор от 1930 г. Автор на над 90 труда в областта на естествената история, природознание, анатомия и физиология на домашните бозайници, зоология и др. Като белетрист и литературен критик е известен с "Петър Осоговец", "Безмълвният Париж" и др. Умира на 20 юни 1972 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.159, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 159 в PDF формат