1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Адам, Георг

    Георг Адам е роден на 8 февруари 1874 г. в Берлин. Д-р Георг Адам е лекар, славист, преводач и популяризатор на българската литература в Германия. От 90-те години на XIX век започва силно да се интересува от славянска литература, включително българска. Поддържа близки отношения с редица български културни дейци и общественици, като Боян Пенев, д-р Кръстьо Кръстев, Пенчо Славейков, Петко Тодоров, Мара Белчева, Екатерина Каравелова и др. Превежда стихотворения на български автори на немски език. Умира през 1948 г. в Берлин.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.247k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 247k в PDF формат