1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Ников, Петър Попов

Ников, Петър

    Петър Ников е роден на 19 май 1884 г. в Бургас. Следва история и византология в Мюнхен и Виена между 1904 и 1912 г. Доктор по философия на Виенския университет през 1912 г. Между 1915 и 1920 г. е гимназиален учител във Варна. Редовен доцент по история в Софийския университет от 1920 г. Извънреден професор от 1923 г. Редовен професор и завеждащ Катедрата по българска история от 1935 г. . Декан на Историко-филологическия факултет в периодите 1931 - 1932 г. и 1937 - 1938 г. Председател на Българското историческо дружество между 1935 и 1938 г. Дописен член на БАН от 1923 г. Редовен член от 1937 г. Секретар на Историко-филологическия клон на БАН между 1937 и 1938 г. Умира на 15 ноемри 1938 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.143, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 143k в PDF формат