1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Николов, Минко

Николов, Минко

    

    Минко Николов е роден на 1 април 1929 г. в град Троян. Завършва гимназия в родния си град през 1948 г. През 1951 г. завършва българска филология в Софийския университет. Между 1951 и 1954 г. е аспирант в СУ. През 1955 г. защитава дисертация на кандидат на филологическите науки въвху творчеството на Х. Смирненски. Между 1956 и 1958 г. преподава българска литература в Хумболтовия университет в Берлин. От 1959 г. работи в Института по литература на БАН. Старши научен сътрудник от 1962 г. Умира на 31 декември 1966 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.228, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 228 в PDF формат