1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Хаджигеоргиев, Димитър

Хаджигеоргиев, Димитър

    Димитър Хаджигеоргиев е роден в Стара Загора, където и завършва основното си образование. През 1890 г. завършва гимназия в Одрин. Между 1892 и 1897 г. следва в Пражката консерватория, където учи флейта, композиция и музикална теория, след което се завръща в Стара Загора. Един от основателите на музикалното дружество "Кавал". Между 1902 и 1912 г. е гимназиален учител в София. Участва в изграждането на Българския музикален съюз и Българската оперна дружба. Пръв директор на Държавното музикално училище от 1912 до 1918 г. Директор на Държавната музикална академия от 1920 до 1931 г. Умира на 19 март 1932 г. в София.



Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.201k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 201k в PDF формат