1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Попов Кирил

Попов Кирил

    

    Кирил Попов е роден на 3 май 1880 г. в Шумен. През 1902 г. завършва Физико-математическия факултет в Софийския университет, специалност математика и физика. През 1904 г. става асистент към катедрата по астрономия на Физико-математическия факултет. Защитава докторат в Сорбоната през 1912 г. От 1914 г. е доцент по диференциално и интегрално смятане в Софийския университет. От 1925 г. чете лекции по външна балистика в Сорбоната, Берлин и в други университети във Франция и Германия. Член-кореспондент на БАН от 1947 г. Умира на 1 май 1966 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 53k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 53к в PDF формат