1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Арнаудов, Михаил Петров

Арнаудов, Михаил

    Роден на 05 октомври 1878 г. в гр. Русе. През 1898 г. завършва славянска филология във Висшето училище в София, а след това специализира славянска и индийска филология в Лайпциг, Берлин и Прага и получава докторска титла в Париж и Лондон. От 1918 г. е дописен член на БАН, а от 1929 г. става действителен член. От 1908 г. до 1913 г. е редовен доцент в Софийския университет, от 1914 г. до 1919 г. извънреден професор, в последствие редовен професор и титуляр на катедрата по сравнителна литературна история /1919-1944 г./, в периода 1921-1922 г. заема длъжността декан на Историко-филологическия факултет, а през 1935-1936 г. е ректор на Университета. През 1936 г. е обявен за почетен доктор на Хайделбергския университет, а през 1943 г. на Вествалския университет в Мюнхен.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.58k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 58k в PDF формат