1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Дренски, Пенчо Стефанов

Drenski Pencho

    Пенчо Стефанов Дренски е роден на 26 октомври 1886 г. в гр. Троян, Ловешко. Завършва средно образование в Първа мъжка гимназия в София през 1905 г., а през 1911 г. следва естествена история в Софийския университет. Уредник на Ентомологическата станция към Природонаучния музей (1923-1947 г.), доцент в катедратапо зоология на безгръбначните животни при Софийския университет (1938-1955 г.), старши научен сътрудник в Зоологическия институт на БАН (1947 г.). Автор е на 92 научни труда по арханология, ихтиология, ентомология, зоография и екология. Умира на 14 февруари 1963 г.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.176k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 176к в PDF формат