1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Атанасова-Кръстева Марлена

Атанасова-Кръстева Марлена

    Марлена Анастасова-Кръстева е родена на 17 декември 1923 г. в Берлин. Между 1943 и 1944 г. следва медицина във Виена. През 1948 г. завършва стоматология в Софийския университет. Специализира христология и ембриология в Института по експериментална медицина на БАН (1950 - 1953 г.)и стоматология във Висшия медицински институт в София (1952 г.). Кандидат на медицинските (1967 г.). Научен сътрудник (1960 - 1967г.) и старши научен сътрудник от 1967 г. в Института по морфология на БАН.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.260, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 260 в PDF формат