1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Генадиева-Мутафчиева, Зафирка

Генадиева-Мутафчиева

    Зафирка Генадиева-Мутафчиева е родена на 12 юни 1914 г. в София. През 1933 г. завършва II Софийска девическа гимназия. Първоначално записва немска филология, а в годините 1939 - 1944 г. - славянска филология. От 1943 до 1960 г. работи в Института за български език на БАН. Автор на множество статии по проблемите на българския синтаксис, лексикология и лексикография.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.122, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 122 в PDF формат