1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Владигеров, Тодор Андреев

Владигеров, Тодор

    

    Тодор Владигеров е роден на 28 август 1898 г. в София. Защитава докторат по стопански и социални науки в Тюбинген, Германия през 1924 г. Между 1926 и 1927 г. специализира в Берлин. Доцент по стопански науки в Хумболтовия университет между 1932 и 1934 г. Професор в Софийския университет, ръководител на катедрата по политическа икономия към факултета за стопански и социални науки. Член-кореспондент на БАН от 1958 г. Умира на 17 юли 1967 г. в София.

    

    

    

    

    Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.59, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 59 в PDF формат