1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Байданов, Георги Колчев

Baidanov Georgi

    Георги Байданов е роден през 1853 г. в гр. Стара Загора. Завършва класното училище в града. През1876/1877 г. е стипендиант в Петропавловската семинария. Учителства в гр. Стара Загора и Свищов, а през 1882 г. се установява в гр. Пловдив. Там организира и дирижира църковен хор. През 1890 г. издава „Кратък учебник по музика“, а през следващата година е редактор на първото музикално списание „Гусла“. Умира през 1927 г. в гр. София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 204k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 204к в PDF формат