1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Елин, Пелин

Elin Pelin

    Димитър Иванов Стоянов, известен като Елин Пелин, е роден на 18 юли 1877 г. в с. Байлово, Софийско. Известен български писател. На 18-годишна възраст печата първите си поетични творби. Псевдонима „Елин Пелин“ го получава през 1897 г. в кн. 8 „Български преглед“ . От 1903 г. се запознава основно с творчеството на руските класици Чехов и Максим Горки. През 1904 г. заминал за Париж и там разширил литературната си и обща култура. През 1908 г. е назначен за библиотекар в Народната библиотека, която длъжност заема до 1922 г. Автор е на разкази, повести и роман. Най-известни от тях са „Косачи“, „По жътва“, „Ветрената мелница“ (разкази), „Гераците“ (повест), „Ян Бибиян“ (роман) и др. Член е на БАН през 1941 г. Умира на 3 декември 1949 г. в София, оставйки огромно литературно наследство.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.55k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 55к в PDF формат