1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Йоцов, Ярослав Петров

Йоцов, Ярослав

    Ярослав Петров Йоцов, роден на 27 февруари 1905 г. в гр. Видин. Завършва Видинската мъжка гимназия през 1924 г. Поради подчертаните научни интереси и значителна публицистична дейност от негова страна, той става сътрудник на множество прогресивни списания. Написал е околло 69 статии върху новата и най – нова българска история.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.120, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 120 в PDF формат