1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Визнер Хенрих

Визнер Хенрих

    Хенрих Визнер е роден на 16 февруари 1864 г. в Прага. Между 1876 и 1882 г. следва в Пражката консерватория. През 1887 г. е извикан в България като военен капелмайстор. От 1894 до 1931 г. е професор в Държавната музикална академия. Член на Българския музикален съюз. Диригент на Софийската опера. Умира на 10 януари 1951 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.321, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 321 в PDF формат