1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Веркович, Стефан Илиевич

Веркович, Стефан

    Стефан Илич Веркович е роден на 20 февруари 1821 г. или на 5 март 1821 г. Завършил е средното си образование във францисканското училище в Босна и висшето си в Загреб. Следвал е богословие и философия. През 1849-1850 г. работи като таен политически агент в Котор. След това заминава за Македония и започнал да събира старини за сръбските културни институти. През 1860 г. издава част от събраните материали, а останалите биват издадени в други два тома след смъртта му. От 1862 г. той отново става агент на сръбската пропаганда в Македония. През 1868 г. издава кратко етнографско описание на страната. През 1874 г. излиза първия том от сборника с мними родопски песни под заглавие „Веда Словена“. През 1877 г. напуска Сяр и заминава за Русия. През 1889 г. е напечатан неговият топографско-етнографски очерк на Македония. Година по-късно се върнал в България. Умира на 30 декември 1893 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.14k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 14k в PDF формат