1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Хлебаров, Георги Стефанов

Хлебаров, Георги

    Георги Хлебаров е роден в Стара Загора през декември 1886 г. През 1908 г. завършва агрономия в Хале, а между 1912 и 1914 г. специализира животновъдство в Берлин и Хале, Германия. Професор по животновъдство в Агрономо-лесовъдния факултет при Софийския университет. Директор и създател на Централната птицевъдна опитна станция в София (1927 - 1932 г.) , директор на Централния научно-изследователски инситут по животновъдство в Стара Загора (1937 - 1942 г.). Основател и директор на Института по животновъдство при БАН (1947 - 1959 г.). Починал в София на 30.03.1968 г.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.57, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 57 в PDF формат