1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Стоилов, Васил Тодоров

Стоилов, Васил

    Васил Стоилов е роден на 10 март 1903 г. в Батак. Завършва гимназия в Пазарджик през 1921 г., а висше инженерно образование завършва в Щутгарт, Германия, през 1927 г. Между 1935 и 1945 г. работи като инженер на свободна практика в Пловдив. През 1945 г. е назначен за директор при Дирекцията за възстановяване и изграждане на София., където работи до закриването ? през 1948 г. Зам. председател на Държавната планова комисия между 1948 и 1951 г. Преподавател и ръководител на катедра "Организация и строителство" във Висшия инженерно-строителен институт между 1951 и 1967 г. Член кореспондент на БАН от 1961 г.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.58, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 58 в PDF формат