1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Костов, Дончо Стоянов

Костов, Дончо

    Дончо Костов е роден на 18 юни 1897 г. в с. Локорско, Софийско. Основното си образование получава в родното си село. Средното си образование започва в София, но през 1916 г., поради липса на средства, е принуден да напусне гимназията и да постъпи във Военното училище - пехотен отдел, където служи до края на войната. През 1920 г. печели стипендия от Министерството на земеделието и заминава като студент по земеделие в Хале, Германия, където получава титлата "доктор на естествените науки". От 1925 г. е асистент в Агрономо-лесовъдния факултет на СУ. През 1926 г. заминава на специализация в Харвард. През 1932 г. по покана Съветската академия на науките, той заминава за Ленинград, където работи като старши специалист в Лабораторията по генетика до 1939 г. При завръщането си в България през 1939 г. той е назначен за директор на Централния земеделски изпитателен институт, на който пост остава до 1949 г. Умира на 9 август 1949 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.198k, опис 1-2

Инвентарен oпис

Опис на фонд 198к в PDF формат