1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Байлов, Димитър

Bailov_Dim

    

    Димитър Байлов е роден на 19 септември 1900 г. във Ветрен, Пазарджишко. През 1926 г. завършва агрономство в Йена, Германия. Между 1939 и 1947 г. е главен инспектор и началник на отдел в Министерство на земеделието. От 1946 г. е професор и завеждащ катедрата по тютюнознание във Висшия селскостопански институт в Пловдив. Старши научен сътрудник в Института по генетика и селекция на растенията при Селскостопанската академия от 1952 г., професор и завеждащ секция от 1960 г. Член-кореспондент на Академията на селскостопанските науки от 1962 г. Член-кореспондент на БАН от 1971 г. Умира на 11 септември 1991 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.162, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 162 в PDF формат