1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Атанасов, Никола

Атанасов, Никола

    

Никола Атанасов Китанов е роден през 1886 г. в гр. Кюстендил.

    Първоначално учи в педагогическото училище в Кюстендил. В периода 1906-1912 г. следва в Загребската консерватория.

    След завършването ? работи като гимназиален учител в гр. Варна, Стара Загора, Плевен и София.

    През 1923 г. става лектор в Държавната музикална академия, а на следващата година и преподавател в нея.

    В периода 1934-1937 г. е директор на Академията, а от 1939 г. е професор по теория на музиката.

    Атанасов умира през 1969 г. в гр. София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.237k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 237k в PDF формат