1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Лазаров, Иван Стоянов

Лазаров, Иван

    Иван Лазаров е роден на 2 октомври 1889 г. в Карлово. През 1912 г. завършва скулптура в Държавното рисувално училище. От 1915 до 1916 г. служи като военен художник в Първа отделна армия. В периода 1917 - 1919 г. специализира в Мюнхен, а по-късно в Художествената академия в Дрезден със стипендия от Министерството на просвещението. От 1912 до 1952 г. е професор по скулптура в Художествената академия. Директор на академията в периодите 1937 - 1939 г. и 1943 - 1945 г. Редовен член на БАН от 1941 г. Инициатор и пръв ръководител на Художествения институт към БАН. Умира на 4 ноември 1952 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.124k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 124k в PDF формат