1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Шампион, Димитър Юрданов

Шампион, Димитър

    Димитър Шампион е роден в Сливен през 1895 г. в семейството на учители. Получава средно образование в родния си град. Още в гимназията пише валсове, песни, полки и др. Взема активно участие в музикалния живот на Сливен. Художествен ръководител на Народната опера в града. Починал на 4.10.1966 г.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.205k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 205k в PDF формат