1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Дертлиев, Петър Антонов

Dertliev_P

    Петър Антонов Дертлиев е роден на 7 април 1916 г. в с. Писарево, Ловешко. Завършва медицина през 1941 г. Работи като лекар в с. Българене, Плевенско и е сред гръцките трудоваци в Куманово, Кюстендилско. През 1944 г. е мобилизиран във Военната болница в гр. Дупница. Асистент в катедрата по анатомия на Медицинския факултет. Член на Отечествения фронт в Софийския университет и в Медицинския факултет след 9 септември 1944 г. Политически секретар на Съюза на социалдемократическата младеж. Народен представител в VI Велико народно събрание (1946 г.) На 2 юли 1948 г. е осъден на 9 години затвор. Там получава всестранна подготовка и работи като лекар в затвора в затвора за рецидивисти в Пловдив и болницата за туберкулозни в Кюстендил. Освободен е от затвора на 7 февруари 1957 г. и започва работа в туб-диспансера за деца в Трявна и Перник до 1963 г., а след това във флуорографското отделение на Института по туберкулоза към Медициската академия, София. Умира на 5 ноември 2000 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.258, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 258 в PDF формат