1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Пенчев, Иван Георгиев

Пенчев, Иван Георгиев

    

    Иван Пенчев е роден 22 ноември 1904 г. във Враца. През 1931 г. завършва медицина в Софийския университет. През 1939 г. специализира ,,вътрешни болести". От 1945 г. оглавява Университетската поликлиника по вътрешни болести в Александровска болница. Доцент в Медицинската академия в София от 1947 г. Редовен доцент в Медицинския факултет на СУ между 1948 и 1950 г. Член-кореспондент на БАН от 1961 г. Академик от 1967 г. Умира на 6 април 1974 г.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 110, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 110 в PDF формат