1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Данаджиев, Стефан Иванович

Danadjiev Stefan

    Стефан Иванов Данаджиев е роден на 15 ноември 1866 г. в гр. Търговище. Завършва средното си образование в Софийската класическа гимназия и вишето си по медицина във Виена през 1893 г. Работи като лекар във Видинската държавна болница. Специализира във Виена нормална и патологична хистология на нервната система. Когато се върнал в България, започнал да работи като лекар в Нервно-психиатрическото отделение на Александровската болница. Един от организаторите на психиатрическото дело у нас. Редовен член на БАН през 1902 г. Председател на Природо-математичния клон на Академията и член на четири медицински дружества в чужбина. Автор е на около 40 научни и научно-популярни трудове и статии по въпросите на психиатрията. Умира на 22 юли 1943 г. в София.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.72k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 72к в PDF формат