1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Рилски, Неофит

Рилски, Неофит

    Неофит Рилски /светско име Никола Бенин/ е роден в Банско през 1793 г. Учи в Рилския манастир между 1818 и 1820 г., където става монах. Продължава образованието си в Мелник от 1821 до 1825 г. Учителства в Самоков между 1826 и 1830 г. Писар и таксидиот на Рилския манастир в Цариград и Казанлък между 1830 и 1832 г. През 1835 г. открива първото взаимно училище в Габрово, където учителства до 1837 г. След това последователно е учител в Копривщица (1837 - 1839 г.), в Рилския манастир (1839 - 1848 г.), о-в Халки (1848 - 1852 г.) От 1852 г. се прибира в Рилския манастир, където се отдава на книжовна дейност до края на живота си. Неофит Рилски е един от най-големите просветни дейци на Възраждането. Автор и преводач на множество книги на светска и богослужебна тематика, сред които "Болгарска граматика" (1835 г.), "Взаимоучителни таблици" (1835 г.), "Краснописание" (1837 г.), "Христоматия славянского язика" (1852 г.) и др. Умира на 4 януари 1881 г. в Рилския манастир.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.12k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 12k в PDF формат