1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Тошев, Андрей

Тошев, Андрей

    Андрей Тошев е роден през 1867 г. в Стара Загора. Получава средно образование в Одринската Полска католическа гимназия, а впоследствие изучава естествени науки в Женева и Брюксел. Между 1888 и 1895 г. преподава в Българската гимназия в Солун, а между 1895 и 1903 г. преподава във Варна, Пловдив и София. През 1906 г. е дипломатически агент последователно в Цетина, Атина и Белград. Пълномощен министър в Цариград през 1914 г., а впоследствие във Виена до 1919 г. Министър-председател през 1935 г. Член на БАН от 1898 г. Починал на 10 януари 1944 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.175k, опис 1-2

Инвентарен oпис

Опис на фонд 175k в PDF формат