1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Димов, Георги

Димов, Георги

    Георги Димов е роден на 14 март 1918 г. в с. Покрован, Ивайловградско. Завършва романска филология в Софийския университет през 1941 г. Между 1942 и 1943 г. специализира в Италия. Асистент, старши научен сътрудник и професор от 1967 г. в Института за литература на БАН. Заместник директор на Института за литература от 1966 до 1974 г. Заместник-директор от 1974 до 1986 и директор от 1986 до 1988 на Единния център за език и литература. Автор на множество изследвания в областта на възрожденската литература. Умира през 1994 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.238, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 238 в PDF формат