1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Трифонов, Йордан

Трифонов, Йордан

    Йордан Трифнонов е роден в Плевен през 1864 г., където и учи в килийното и класното училище. Впоследствие учи в Петропавловската духовна семинария в Лесковец., където учител му е Васил Друмев. Между 1885 и 1890 г. преподава български език във Велико Търново. Завършва славянска филология и история в Софийския университет през 1893 г., след което учителства в София. Автор е на множество научни трудове по езсикови, литературни и исторически проблеми. Член на БКД от 1906 г. Починал в София през 1949 г.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.29k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 29k в PDF формат