1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Попов, Методи Атанасов

Попов, Методи

    Методи Попов е роден на 29 април 1881 г. в Шумен. Завършва с отличие класическия отдел на Варненската гимназия. През 1904 г. завършва естествени науки в Софийския университет. Специализира биология, сравнителна анатомия и паразитология в Мюнхен между 1904 и 1909 г. , в която време защитава и докторат и работи като асистен по зоология и сравнително анатомия (1907 - 1909 г.). След завръщането си в България преподава зоология във Физико-математическия факултет на Софийския университет. Доцент от 1910 г. Редовен професор 1916 г. Между 1916 и 1923 г. завежда Катедрата по сравнителна анатомия и хистология на гръбначните животни. Ректор на СУ между 1920 и 1921 г. От 1925 до 1931 година той е пълномощен министър на България в Германия. Действителен член на БАН от 1947 г. От 1948 година до смъртта си ръководи новосъздадения Институт по биология към БАН. Умира на 19 април 1954 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.74k, опис 1-2

Инвентарен oпис

Опис на фонд 74k в PDF формат