1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Шекерджиев, Михаил Колев

Шекерджиев, Михаил

    

    Михаил Шекерджиев е роден в Габрово на 5.12.1889 г. в Габрово. Поради липсва на средства не се записва в гимназията, а заминава за София, където печели конкурсен изпит в Духовната семинария. Учи при най-изтъкнатите музиканти за времето. През 1925 г. специализира музика в Министерството на просветата в Мюнхен. Преподава цигулка, музикална теория и хорово пеене в Института за слепи цели 33 години, като последните 8 години е негов директор. Починал в София през 1958 г.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.211k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 211k в PDF формат