1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Д-р.Кръстьо Кръстев

Кръстьо Кръстев

    Литературен критик. Дописен /1898/ и действителен член на БКД /1900/. Извънреден професор при Катедрата по философия в Историко-филологическия факултет на СУ /1908-1919/. Автор на литературнокритически статии и изследвания върху творчеството на български и чужди автори. В богатия фонд на К. Кръстев се съхраняват кратки биографически сведения за него, докторската му диплома от Лайпцигския университе, студентските му записки от лекциите на проф. В. Вунд, пътни бележки из България и чужбина, лекциите му, трудове и материали на различни писатели, обемна служебна и лична кореспонденция, както и голяма колекция от снимков материал.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.47k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 47k в PDF формат

Ф. 47к, опис 2

Инвентарен oпис

Опис на фонд 47к в PDF формат