1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Дървингов, Петър Георгиев

Darvingov Petar

    Петър Георгиев Дървингов е роден на 23 май 1875 г. в гр. Кукуш, Македония. Завършва Солунската мъжка гимназия през 1892 г. През 1896 г. завършва висшето си образование във военното училище в София. Участвал е в Илинденското въстание (1903 г.) и в Балканската (1912 г.), Междусъюзническата война (1913 г.) и Първата световна война (1914-1918 г.). Работил е като директор на частните мини „Родопски метал“ в с.Топуклу, Смолянско в периода 1927-1929 г. След това се занимава с писателска и обществено-политическа дейност. Членува в редица организации и дружества в България и във франкмасонската ложа. Известен е като просветен, трудолюбив, производителен и оригинален военен писател. Автор е на много научни трудове с военен, историко-политически и граждански характер. Умира на 8 март 1953 г. в София.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.73k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 73к в PDF формат