1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Бешков, Анастас Стоянов

Бешков, Анастас

    Анастас Бешков е роден на 10 юли 1896 г. във Варна. Средното си образование получава в родния си град, а през 1924 г. завършва Висшето търговско училище в Лайпциг. През същата година предприема другодишно пътуване из Турция, Армения и Иран, за да направи иконом-географски изследвания. След завръщането си в България следва география в Софийския университет, като същевременно учителства. През 1937 г. е избран за извънреден професор във Висшето търговско училище в Свищов, а през 1940 г. - за редовен професор. От 1947 г. е титуляр на Катедрата по обща икономическа география при Биолого-геолого-географския факултет на Софийския университет. Член-кореспондент на БАН от 1948 г. Академик от 1958 г. Умира на 18 януари 1964 г. във Варна.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 46, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 46 в PDF формат