1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Алтънов, Иван Георгиев

Алтънов, Иван Георгиев

    Роден на 05.09.1882 г. в София. През 1910 г. завършва Пловдивската гимназия, а през 1914 г. и Парижкия юридически факултет, като получава научната степен „лисансие по правото“. През 1916 г. е мобилизиран в школата за запасни офицери и изпратен на фронта. След края на войната се установява като адвокат в София, а в края на 1919 г. е назначен в управлението на Междусъюзническа Тракия в Гюмюрджина като юрист-консулт и Главен секретар на финансовата дирекция. През 1921 г. е назначен в Министерство на Външните работи, където работи до 1948 г. В същия период няколко пъти е представлявал България пред чуждестранни съдилища, защитавайки успешно българските интереси. От 1949 г. го 1972 г. е член на Секцията по международно право при Правния институт към БАН. Умира през 1972 г., като оставя след себе си редица научни трудове в областта на правото.


Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 181k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 181к в PDF формат