1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Поппетров, Атанас

Поппетров, Атанас

    Атанас Поппетров е роден през 1850 г. в с. Либяхово, Неврокопско. Учи в местното училище. Три години е терзийски чирак при братовчед си в Драмско, като същевременно върши полска работа. Във свободното си време взима частни уроци от местни учители, при които усъвършенства по гръцки език и църковно пеене. От млад се посвещава на учителската професия.Учителства в неврокопските села Лъки (1865 - 1866) и Либяхово (1867 - 1870). Основава първото българско училище в Черешница, Мелнишко (1870 г.) Завършва IV в Главното училище в София през 1873 г., след което се връща да учителства в неврокопско. Участник в Кресненско-разложкото въстание (1878). През 1889 г. трайно се установява в София. Заема множество разнообразни професии и длъжности. Участник в множество благотворителни дружества, събиращи помощи за бежанците от Македония. През 1929 г. отваря благотворителен фонд за издръжка на бедните деца в Либяхово. Умира на 9 май 1933 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.137k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 137k в PDF формат