1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Генадиев, Никола Павлов

Генадиев, Никола

    Никола Павлов Генадиев е роден на 6 септември 1907 г. в гр. София. Завършва висшето си образование в Софийския университет през 1931 г. със специалност математика. В периода 1934-1936 г. работи като асистент сеизмолог, матеоролог и главен асистент (1936-1940 г.), началник на Климатичния отдел (1940-1942 г.), началник на Отдела за метеорологична апаратура (1942-1946 г.) в Централния метеорологичен институт към Министерството на земеделието, научен сътрудник в Завода за оптико-механични прибори (1958-1959 г.) и като старши научен сътрудник в Геофизичния институт при БАН. Умира през 1988 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.124, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 124 в PDF формат