1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Ораховац, Димитър Петров

Ораховац, Димитър

    Димитър Ораховац е роден на 28 септември 1892 г. в Ловеч. През 1920 г. завършва медицина в Мюнхен. В периода 1924 - 1925 г. специализира в Кеймбридж. Редовен член на БАН от 1946 г. От 1947 до 1949 г. е секретар на Биологичния клон на БАН. Научен ръководител и директор на института по физиология на БАН между 1947 - 1951 г. Научен секретар на БАН между 1949 - 1953 г. Доцент в Софийски университет от 1926 г. Извънреден професор от 1931 г., а редовен и завеждащ Катедрата по физиология в Медицинския факултет на СУ от 1940 г. Декан на Медицинския факултет в периодите 1932 - 1934 г, 1939 - 1941 г. и 1943 - 1945 г. Ректор на университета между 1945 и 1947 г. Умира на 28 ноември 1963 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.48, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 48 в PDF формат