1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Пилатов, Борис

Пилатов, Борис

    

    Борис Пилатов е роден на 12 февруари 1872 г. в Търново. Получава своето музикално образование в консерваторията в Киев и в Пражката консерватория. След завръщането си в България е учител по пеене в Русе. Основава множество музикални хорове.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.314к, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 314к в PDF формат