1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Бончев, Георги Николов

Bonchev Gorgi.

    Георги Николов Бончев е роден през 1866 г. в с. Жеравна, Котелско. Учи в родното си село, после в гр. Габрово и Варна. Завършва висшето си образование в Загреб, Хърватия с титла д-р по философия. През 1893 г. работи като учител по минерология и петрография, после като декан на физико-математическия факултет, а през 1914 г. е ректор на Софийския университет. Публикувал е много оригинални и научни трудове в областта на геологията, минералогията и петрографията на България. Като голям специалист на геополитическата наука е търсен като вещо лице за много предприятия у нас. Умира на 7 март 1955 г. в София.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.75k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 75к в PDF формат