1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Пенев, Боян Николов

Пенев, Боян

    Боян Пенев е роден на 27 април 1882 г. в Шумен. През 1902 г. завършва гимназия в Русе, а през 1907 г. завършва славянска филология в Софийския университет. От 1909 г. чете лекции по българска и славянска литература СУ като частен хоноруван доцент, а от 1912 г. като редовен доцент. Между 1912 и 1914 г. е на научна командировка в Германия и Полша, където създава широки връзки сред литературните и научни среди. От 1917 г. е извънреден професор. Редовен професор от 1925 г. и титуляр на Катедрата по славянски литератури. Дописен член на БАН от 1918 г. През 1923 г. е поканен да чете лекции по българска литература в Полша. Умира на 21 юни 1927 г. в София.

Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 37k, опис 1-2

Инвентарен oпис

Опис на фонд 37к в PDF формат

Ф. 37k, опис 2

Инвентарен oпис

Опис на фонд 37к опис 2 в PDF формат