1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Кукудов, Светозар

Кукудов, Светозар

    

    Светозар Кукудов е роден на 29 юни 1902 г. в Кюстендил. Завършва Музикалната академия.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.142, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 142 в PDF формат