1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Аргиров, Стоян Стоянов

Аргиров, Стоян

    Роден е на 23 февруари 1870 г. в гр. Пазарджик. Средното си образование получава в Пловдивската класическа гимназия, а след това следва в Прага и Виена. След завършване на образованието си работи като учител в I Софийска мъжка гимназия, като поддиректор на Софийската народна библиотека, а в периода 1894-1901 г. заема поста директор на Пловдивската народна библиотека и музей. От 1903 г. до 1936 г. е директор на Университетската библиотека. През 1900 г е избран за действителен член на БАН, а от 1903 г. до смъртта си е ковчежник на БКД и БАН. Научната му дейност е в областта на филологията, книгописа и библиотечното дело.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.39k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 39k в PDF формат